test

Trang sức cưới, nhẫn đính hôn, nhẫn cưới kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nhẫn Cưới
Thế Giới Trang Sức Nhẫn Đôi Nhẫn Cưới Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Nhẫn Cưới Kim Cương D10068
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10068
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương D10068

Nhẫn Cưới Kim Cương D10068

18KGiá: 27.100.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D10065
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10065
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương D10065

Nhẫn Cưới Kim Cương D10065

18KGiá: 23.500.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D10069
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10069
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.05
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương D10069

Nhẫn Cưới Kim Cương D10069

18KGiá: 28.200.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB375501
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB375501
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB375501

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB375501

18KGiá: 23.700.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA032
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA032
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA032

Nhẫn Cưới Kim Cương LBA032

18KGiá: 23.900.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương XRD92289
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: XRD92289
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.17
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 23.900.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương BBFQ524A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BBFQ524A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.07
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương BBFQ524A

Nhẫn Cưới Kim Cương BBFQ524A

18KGiá: 23.600.000 VND 
Nhẫn Cưới kim Cương D0949EW85D
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D0949EW85D
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 1
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới kim Cương D0949EW85D

Nhẫn Cưới kim Cương D0949EW85D

18KGiá: 25.100.000 VND 
Nhẫn Cưới kim Cương D1065A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D1065A
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.97
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới kim Cương D1065A

Nhẫn Cưới kim Cương D1065A

18KGiá: 40.700.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D1069
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D1069
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.16
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương D1069

Nhẫn Cưới Kim Cương D1069

18KGiá: 39.500.000 VND 
Nhẫn Cưới D1132
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D1132
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 26.000.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D0916
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D0916
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 37.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D17015
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D17015
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.16
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 23.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D1718B
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D1718B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 3
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 29.200.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D17367
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D17367
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.03
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 37.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D2097
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D2097
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 25.200.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D49002
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D49002
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 23.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D10069
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10069
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 27.600.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG