test

Matching Sets, Engagement Ring Settings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5007A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5007
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.0 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 7
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong - Channel
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5007A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5007A

18KGiá: 44.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5008E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5008
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.1 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 1.49
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: channel,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5008E

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5008E

18KGiá: 119.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5010A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5010
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.5 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 1.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5010A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5010A

18KGiá: 75.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5011E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5011
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.9 to 3.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.25
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6mm x 6mm Princess
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 1.17
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5011E

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5011E

18KGiá: 59.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5023A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5023
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.35 to 3.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 9
Tổng trọng lượng (carat): 1.8
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5023A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5023A

18KGiá: 79.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5024A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5024
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.3 to 3.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 19
Tổng trọng lượng (carat): 0.73
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5034A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5034
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.75 to 3.6
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.52
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5034A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5034A

18KGiá: 50.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5093A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5093
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.4 to 3.4
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 1.24
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5093A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5093A

18KGiá: 61.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5097
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5097
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.0 to 2.9
Loại chấu:
Carat: 0.35 to 0.63
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 0.5ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5097

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5097

18KGiá: 41.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5102A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5102
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 3.3 to 5.9
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5102A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5102A

18KGiá: 62.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5103E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5103
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 1.64
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5098E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5098
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 1.26
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5077A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5077
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0,38
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2748
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2748
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 0.40
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2749
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2749
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 67
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2750
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2750
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 91
Tổng trọng lượng (carat): 1.05
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2751
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2751
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 35
Tổng trọng lượng (carat): 0,72
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2752
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2752
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 131
Tổng trọng lượng (carat): 1.44
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2753
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2753
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 96
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: None
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2754
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2754
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 0.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2806
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2806
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 123
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2807
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2807
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 140
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2808
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2808
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 109
Tổng trọng lượng (carat): 0.93
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2809
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2809
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG