test

Carater - Nhẫn Kim Cương - Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Carater >> Carater - Nhẫn Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
B1679 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1679
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1679 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm

B1679 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm

18KGiá: 34.200.000 VND 
B1679 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1679
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1679 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm

B1679 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm

18KGiá gốc: 42.400.000 VND
Giá giảm: 31.900.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 82
Tổng trọng lượng (carat): 0.81
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.0mm

B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.0mm

18KGiá gốc: 55.600.000 VND
Giá giảm: 50.000.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 1.01
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.0mm

B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.0mm

18KGiá gốc: 64.400.000 VND
Giá giảm: 58.000.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 1.16
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm

B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm

18KGiá gốc: 73.600.000 VND
Giá giảm: 66.200.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 82
Tổng trọng lượng (carat): 0.71
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro
18KGiá gốc: 51.700.000 VND
Giá giảm: 46.600.000 VND 
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1769
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 130
Tổng trọng lượng (carat): 1.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm

B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm

18KGiá gốc: 82.400.000 VND
Giá giảm: 74.100.000 VND 
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1769
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 138
Tổng trọng lượng (carat): 1.52
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm

B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm

18KGiá gốc: 92.500.000 VND
Giá giảm: 83.300.000 VND 
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1769
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 138
Tổng trọng lượng (carat): 1.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm

B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm

18KGiá gốc: 106.600.000 VND
Giá giảm: 95.900.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 1.09
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm

B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm

18KGiá gốc: 72.500.000 VND
Giá giảm: 65.300.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 35.000.000 VND
Giá giảm: 31.500.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.49
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 41.900.000 VND
Giá giảm: 37.700.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 54.500.000 VND
Giá giảm: 49.000.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 36.000.000 VND
Giá giảm: 32.400.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 37.100.000 VND
Giá giảm: 33.400.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 40.100.000 VND
Giá giảm: 36.100.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.59
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 45.100.000 VND
Giá giảm: 40.600.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.78
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 52.200.000 VND
Giá giảm: 47.000.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.96
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 63.800.000 VND
Giá giảm: 57.500.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.37
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 36.000.000 VND
Giá giảm: 32.400.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.44
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 38.600.000 VND
Giá giảm: 34.800.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.56
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 44.600.000 VND
Giá giảm: 40.200.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 49.100.000 VND
Giá giảm: 44.200.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 61.300.000 VND
Giá giảm: 55.200.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG