test

Carater - Mặt Dây Chuyền Kim Cương. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Carater >> Carater - Mặt Dây Chuyền Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 4  Trang sau
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

18KGiá gốc: 37.600.000 VND
Giá giảm: 33.800.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm

18KGiá gốc: 49.800.000 VND
Giá giảm: 44.800.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 1.05
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm

18KGiá gốc: 61.800.000 VND
Giá giảm: 55.600.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.86
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm

18KGiá gốc: 55.200.000 VND
Giá giảm: 49.700.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm

18KGiá gốc: 34.500.000 VND
Giá giảm: 31.100.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.40
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 31.800.000 VND
Giá giảm: 28.700.000 VND 
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1681
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 1.02
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm

P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm

18KGiá gốc: 58.200.000 VND
Giá giảm: 52.300.000 VND 
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1681
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 1.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm

P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm

18KGiá gốc: 70.800.000 VND
Giá giảm: 63.700.000 VND 
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1681
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 1.46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm

P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm

18KGiá gốc: 78.200.000 VND
Giá giảm: 70.300.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 0.63
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

18KGiá gốc: 43.100.000 VND
Giá giảm: 38.800.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 62.300.000 VND
Giá giảm: 56.100.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 37.700.000 VND
Giá giảm: 33.900.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.88
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 55.800.000 VND
Giá giảm: 50.200.000 VND 
P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1276
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 44.900.000 VND
Giá giảm: 40.400.000 VND 
P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1276
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 42.500.000 VND
Giá giảm: 38.300.000 VND 
P1273 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1273
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 35
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 44.900.000 VND
Giá giảm: 40.400.000 VND 
P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 30.400.000 VND
Giá giảm: 27.300.000 VND 
P1679 - Mặt dây chuyền kim cương Carater 6.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 42.700.000 VND
Giá giảm: 32.100.000 VND 
P1679 - Mặt dây chuyền kim cương Carater 7.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 43.500.000 VND
Giá giảm: 39.200.000 VND 
P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 46.200.000 VND
Giá giảm: 41.600.000 VND 
P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.69
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 48.300.000 VND
Giá giảm: 43.500.000 VND 
P1275 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1275
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 39.300.000 VND
Giá giảm: 35.400.000 VND 
P1275 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1275
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat): 0.6
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 44.000.000 VND
Giá giảm: 39.600.000 VND 
P1280 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1280
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 40.400.000 VND
Giá giảm: 36.400.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 4  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG