Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
444.908 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 11.378 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 380     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 26 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,30 4 Ly 26 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,8 16.600.000
651
Xem
round diamond X4153384815B eec Round 0,30 4 Ly 26 F VS1 GIA Very Good 4.26 x 4.29 x 2.64 61,8 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 26 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,30 4 Ly 26 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663 16.600.000
651
Xem
round diamond J4149928348A eec Round 0,30 4 Ly 26 G VS1 GIA Good 4.26 x 4.29 x 2.69 63 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,32 carat (4 ly 50 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,32 4 Ly 5 G VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 6058,9 16.600.000
651
Xem
round diamond W0137008239Q eec Round 0,32 4 Ly 5 G VVS1 GIA Very Good 4.50 x 4.53 x 2.66 58,9 60 Thin - Medium None Very Good Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,33 4 Ly 43 G VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 6161,5 16.600.000
651
Xem
round diamond O0130068705C eec Round 0,33 4 Ly 43 G VS1 GIA Very Good 4.43 x 4.46 x 2.74 61,5 61 Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,29 carat (4 ly 22 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,29 4 Ly 22 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,5 16.600.000
651
Xem
round diamond S7152426655K eec Round 0,29 4 Ly 22 F VVS1 GIA Ideal 4.22 x 4.25 x 2.65 62,5 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,31 carat (4 ly 36 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,31 4 Ly 36 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,6 16.600.000
651
Xem
round diamond W2154700170R eec Round 0,31 4 Ly 36 F VS1 GIA Very Good 4.36 x 4.39 x 2.65 60,6 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 29 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,30 4 Ly 29 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,2 16.600.000
651
Xem
round diamond Q5153523965K eec Round 0,30 4 Ly 29 G VVS1 GIA Premium 4.29 x 4.31 x 2.63 61,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,33 carat (4 ly 42 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,33 4 Ly 42 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6261,3 16.600.000
651
Xem
round diamond U3153170190Z eec Round 0,33 4 Ly 42 G VS1 GIA Very Good 4.42 x 4.44 x 2.72 61,3 62 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,31 4 Ly 34 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,8 16.600.000
651
Xem
round diamond Z3153819083O eec Round 0,31 4 Ly 34 F VS1 GIA Premium 4.34 x 4.36 x 2.69 61,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,25 4 Ly 05 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,3 16.600.000
652
Xem
round diamond Q2154617452H mnh Round 0,25 4 Ly 05 F VS1 GIA Very Good 4.05 x 4.08 x 2.45 60,3 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,25 4 Ly 01 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,1 16.600.000
652
Xem
round diamond D4154618057W mnh Round 0,25 4 Ly 01 F VS1 GIA Very Good 4.01 x 4.04 x 2.46 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,26 4 Ly 1 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,5 16.600.000
652
Xem
round diamond K2153507410E mnh Round 0,26 4 Ly 1 G VVS1 GIA Premium 4.10 x 4.13 x 2.49 60,5 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,25 4 Ly 03 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,6 16.600.000
652
Xem
round diamond X8154619437D mnh Round 0,25 4 Ly 03 F VS1 GIA Premium 4.03 x 4.06 x 2.49 61,6 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,25 4 Ly 06 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,1 16.600.000
652
Xem
round diamond B3154619753Y mnh Round 0,25 4 Ly 06 F VS1 GIA Premium 4.06 x 4.09 x 2.45 60,1 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,25 4 Ly 1 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861 16.600.000
652
Xem
round diamond G2154703087Q mnh Round 0,25 4 Ly 1 F VS1 GIA Premium 4.10 x 4.13 x 2.51 61 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,25 4 Ly 04 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,4 16.600.000
652
Xem
round diamond S1154736885T mnh Round 0,25 4 Ly 04 F VS1 GIA Very Good 4.04 x 4.07 x 2.45 60,4 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,26 4 Ly 05 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,4 16.600.000
652
Xem
round diamond S2154229574O mnh Round 0,26 4 Ly 05 F VS1 GIA Premium 4.05 x 4.08 x 2.53 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 26 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,5 16.600.000
652
Xem
round diamond O1151278497Q etb Round 0,30 4 Ly 26 F VS1 GIA Premium 4.26 x 4.29 x 2.67 62,5 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,31 4 Ly 31 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,9 16.600.000
652
Xem
round diamond G0153822900J etb Round 0,31 4 Ly 31 F VS1 GIA Ideal 4.31 x 4.33 x 2.72 62,9 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 31 F VVS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6160,7 16.600.000
652
Xem
round diamond N0151842043V etb Round 0,30 4 Ly 31 F VVS1 GIA Very Good 4.31 x 4.34 x 2.63 60,7 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,26 4 Ly 05 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,3 16.600.000
652
Xem
round diamond S5153878876Q mnh Round 0,26 4 Ly 05 F VS1 GIA Premium 4.05 x 4.08 x 2.53 62,3 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,25 3 Ly 99 F VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5762,2 16.600.000
652
Xem
round diamond W2153140359L mnh Round 0,25 3 Ly 99 F VVS1 GIA Premium 3.99 x 4.02 x 2.49 62,2 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,32 4 Ly 4 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,1 16.600.000
652
Xem
round diamond P2151353509H etb Round 0,32 4 Ly 4 F VS1 GIA Premium 4.40 x 4.43 x 2.74 62,1 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,23 3 Ly 91 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,2 16.600.000
652
Xem
round diamond E4153336801B mnh Round 0,23 3 Ly 91 F VVS1 GIA Premium 3.91 x 3.93 x 2.44 62,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,27 4 Ly 14 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,5 16.600.000
652
Xem
round diamond I4153695868X mnh Round 0,27 4 Ly 14 F VS1 GIA Premium 4.14 x 4.17 x 2.60 62,5 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,26 4 Ly 06 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,6 16.600.000
652
Xem
round diamond O5153932678I mnh Round 0,26 4 Ly 06 F VS1 GIA Premium 4.06 x 4.09 x 2.55 62,6 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,26 4 Ly 05 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,7 16.600.000
652
Xem
round diamond G3153305748T mnh Round 0,26 4 Ly 05 G VVS1 GIA Premium 4.05 x 4.09 x 2.55 62,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,26 4 Ly 12 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961 16.600.000
652
Xem
round diamond P1153366536N mnh Round 0,26 4 Ly 12 G VVS1 GIA Premium 4.12 x 4.15 x 2.52 61 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,26 4 Ly 08 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,4 16.600.000
652
Xem
round diamond Y0145250275R etb Round 0,26 4 Ly 08 G VS1 GIA Premium 4.08 x 4.09 x 2.55 62,4 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 31 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,9 16.600.000
652
Xem
round diamond B0154839247L etb Round 0,30 4 Ly 31 F VS1 GIA Premium 4.31 x 4.32 x 2.62 60,9 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 380     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline