test

Nữ trang vàng 18k đá CZ | Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nữ Trang Cubic Zirconia
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100291
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100291
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100291

Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100291

18KGiá: 4.100.000 VND 
Đôi Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100301
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100301
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100301

Đôi Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100301

18KGiá: 3.700.000 VND 
Đôi Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100302
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100302
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100302

Đôi Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100302

18KGiá: 5.000.000 VND 
Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100305
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100305
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100305

Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100305

18KGiá: 2.200.000 VND 
Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100660
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100660
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100660

Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100660

18KGiá gốc: 2.700.000 VND
Giá giảm: 2.300.000 VND 
Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100314
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100314
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100319
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100319
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100319

Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100319

18KGiá: 4.900.000 VND 
Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100322
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100322
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100322

Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100322

18KGiá: 3.000.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100315
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100315
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100315

Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100315

18KGiá: 2.700.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100316
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100316
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100316

Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100316

18KGiá: 3.400.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100682
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100682
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100287
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100287
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100290
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100290
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 4.700.000 VND
Giá giảm: 4.100.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100673
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100673
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100674
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100674
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100685
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100685
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100227
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100227
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100231
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100231
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 5
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100232
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100232
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100233
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100233
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100234
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100234
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100236
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100236
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100237
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100237
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 4.700.000 VND
Giá giảm: 4.000.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100238
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100238
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5 6  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG