test

Nữ trang vàng 18k đá CZ | Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nữ Trang Cubic Zirconia
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5 6  Trang sau
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100924
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100924
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100924

Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100924

18KGiá: 3.100.000 VND 
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100923
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100923
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100923

Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100923

18KGiá: 3.300.000 VND 
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100922
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100922
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 5
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100922

Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100922

18KGiá gốc: 3.400.000 VND
Giá giảm: 2.900.000 VND 
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100957
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100957
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100957

Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100957

18KGiá: 5.500.000 VND 
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100958
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100958
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100958

Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100958

18KGiá: 6.400.000 VND 
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100961
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100961
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 5.800.000 VND
Giá giảm: 4.900.000 VND 
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100928
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: r100928
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100928

Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100928

18KGiá: 3.900.000 VND 
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100937
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100937
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100937

Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100937

18KGiá: 3.100.000 VND 
Nhẫn Vàng Trắng 18K Cubic Zirconia R100939
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100939
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Vàng Trắng 18K Cubic Zirconia R100939

Nhẫn Vàng Trắng 18K Cubic Zirconia R100939

18KGiá: 3.600.000 VND 
Nhẫn Vàng Trắng 18K Cubic Zirconia R100940
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100940
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 1
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Vàng Trắng 18K Cubic Zirconia R100940

Nhẫn Vàng Trắng 18K Cubic Zirconia R100940

18KGiá: 4.900.000 VND 
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100931
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100931
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100932
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100932
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 1
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100933
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100933
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia B2340
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2340
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 59
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 16.000.000 VND 
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia B1771
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1771
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 71
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 17.900.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101402
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: E101402
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia B1795
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1795
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 0.40
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,Bezel&Prong
Nhẫn vàng trắng 18k Cubic Zirconia B2240
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2240
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 47
Tổng trọng lượng (carat): 1.2
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu: Micro&prong
Đôi Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E2204
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2204
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L1824
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1824
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L1832
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1832
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia B1799
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1799
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 83
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 18.800.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100284
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100284
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100288
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100288
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 2.000.000 VND
Giá giảm: 1.700.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5 6  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG