test

Nữ trang vàng 18k đá CZ | Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nữ Trang Cubic Zirconia
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 … 6  Trang sau
Vòng Đeo Tay Thời Trang Cubic Zirconia G100710
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G100710
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Đeo Tay Thời Trang Cubic Zirconia G100710

Vòng Đeo Tay Thời Trang Cubic Zirconia G100710

18KGiá: 12.200.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L100690
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L100690
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L100690

Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L100690

18KGiá: 13.100.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang L100688
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L100688
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang L100688

Lắc Tay Thời Trang L100688

18KGiá: 5.900.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang L100327
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L100327
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang L100327

Lắc Tay Thời Trang L100327

18KGiá: 9.200.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang L100325
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L100325
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang L100325

Lắc Tay Thời Trang L100325

18KGiá: 7.300.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang L100324
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L100324
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 6.000.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang L100323
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L100323
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang L100323

Lắc Tay Thời Trang L100323

18KGiá: 8.700.000 VND 
Vòng Tay Thời Trang Cubic Zirconia G100692
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G100692
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Thời Trang Cubic Zirconia G100692

Vòng Tay Thời Trang Cubic Zirconia G100692

18KGiá: 11.300.000 VND 
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100955
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100955
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100955

Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100955

18KGiá: 6.900.000 VND 
Nhẫn vàng trắng 18k Cubic Zirconia R2192
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2192
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 69
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn vàng trắng 18k Cubic Zirconia R2192

Nhẫn vàng trắng 18k Cubic Zirconia R2192

18KGiá: 7.100.000 VND 
Vòng Đeo Tay Thời Trang Cubic Zirconia G2207
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G2207
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 3
Tổng trọng lượng (carat): 0.26
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100978
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100978
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 2.900.000 VND
Giá giảm: 2.400.000 VND 
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100976
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100976
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100974
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100974
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 1
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100973
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100973
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 3.100.000 VND
Giá giảm: 2.700.000 VND 
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100971
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100971
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 1
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100970
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100970
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100968
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100968
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100967
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100967
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100947
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100947
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100934
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100934
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 1
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100927
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100927
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100926
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100926
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R100925
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100925
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 … 6  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG