test

Nhẫn kim cương nữ đẹp cao cấp chất lượng giá tốt 2018 - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương
Thế Giới Trang Sức Nhẫn Đôi Nhẫn Đơn Kim Cương Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2763
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2763
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 1.18
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2763

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2763

18KGiá: 51.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2807
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2807
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 140
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2807

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2807

18KGiá: 51.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD92690
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD92690
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 204
Tổng trọng lượng (carat): 1.28
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD92690

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD92690

18KGiá: 58.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R18053
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R18053
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 1.25
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R18053

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R18053

18KGiá: 53.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102022
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R102022
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 1.09
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102022

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102022

18KGiá: 46.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1787
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1787
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 170
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R90363
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R90363
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.73
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R90363

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R90363

18KGiá: 47.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2701
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2701
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 54
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2701

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2701

18KGiá: 49.900.000 VND 
Nhẫn Thời Trang Kim Cương Vàng Trắng 18K R101627
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R101627
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat): 1.18
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Kim Cương Vàng Trắng 18K R101627

Nhẫn Thời Trang Kim Cương Vàng Trắng 18K R101627

18KGiá: 50.300.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng & Vàng Trắng 18K R6432
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R6432
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 138
Tổng trọng lượng (carat): 0.89
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương Vàng & Vàng Trắng 18K R6432

Nhẫn Kim Cương Vàng & Vàng Trắng 18K R6432

18KGiá: 47.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R14400
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R14400
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 33
Tổng trọng lượng (carat): 1.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R10167
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R10167
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 133
Tổng trọng lượng (carat): 1.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R14798
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R14798
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 84
Tổng trọng lượng (carat): 1,66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R18023
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R18023
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 61
Tổng trọng lượng (carat): 1.24
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R91901
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R91901
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 71
Tổng trọng lượng (carat): 1.20
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R92310
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R92310
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 102
Tổng trọng lượng (carat): 0.83
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R90784
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R90784
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 74
Tổng trọng lượng (carat): 0.99
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2601
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2601
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 59
Tổng trọng lượng (carat): 0.6
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2798
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2798
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 106
Tổng trọng lượng (carat): 1.18
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2752
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2752
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 131
Tổng trọng lượng (carat): 1.44
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2815
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2815
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 174
Tổng trọng lượng (carat): 1.00
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2692
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2692
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 1,46
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,Channel &prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2486
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2486
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 122
Tổng trọng lượng (carat): 0.93
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
18KGiá: 47.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Đính Hôn Kim Cương Vàng Trắng 18K BD1146
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD1146
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave & Bezel
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG