test

Nhẫn kim cương nữ đẹp cao cấp chất lượng giá tốt 2018 - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương
Thế Giới Trang Sức Nhẫn Đôi Nhẫn Đơn Kim Cương Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5007A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5007
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.0 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 7
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong - Channel
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5007A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5007A

18KGiá: 44.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5097
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5097
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.0 to 2.9
Loại chấu:
Carat: 0.35 to 0.63
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 0.5ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5097

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5097

18KGiá: 41.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5077A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5077
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0,38
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5077A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5077A

18KGiá: 44.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2748
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2748
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 0.40
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2748

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2748

18KGiá: 27.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2749
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2749
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 67
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2749

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2749

18KGiá: 37.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2753
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2753
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 96
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: None
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2754
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2754
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 0.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2754

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2754

18KGiá: 24.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2806
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2806
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 123
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2806

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2806

18KGiá: 43.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2809
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2809
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2809

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2809

18KGiá: 32.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2813
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2813
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 63
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2813

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2813

18KGiá: 40.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5073A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5073
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polis
Bề rộng: 2,5 to 2,6
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0,28
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2812
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2812
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 71
Tổng trọng lượng (carat): 0.5
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD18850
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD18850
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 31
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD14060
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD14060
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD100460
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD100460
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 31
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2644
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2644
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102010
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R102010
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 99
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG