test

Wedding Bands. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Nhẫn Cưới >> Nhẫn Cưới Đính Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4  Trang sau
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1402
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA1402
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.06
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1402

Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1402

18KGiá: 14.000.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA242
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA242
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA242

Nhẫn Cưới Kim Cương LBA242

18KGiá: 13.800.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA032
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA032
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA032

Nhẫn Cưới Kim Cương LBA032

18KGiá: 23.900.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374435
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB374435
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.07
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374435

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB374435

18KGiá: 13.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB376574
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB376574
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.20
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB376574

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB376574

18KGiá: 18.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB375661
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB375661
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 15.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1706
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LBA1706
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1706

Nhẫn Cưới Kim Cương LBA1706

18KGiá: 21.200.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương MAB1091
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: MAB1091
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương MAB1091

Nhẫn Cưới Kim Cương MAB1091

18KGiá: 18.100.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB352197
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: LXB352197
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.24
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương LXB352197

Nhẫn Cưới Kim Cương LXB352197

18KGiá: 18.000.000 VND 
Nhẫn Kim Cương  Vàng 18K D0784
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D0784
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: Yellow
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: channel
Nhẫn Kim Cương Vàng 18K D0784

Nhẫn Kim Cương Vàng 18K D0784

18KGiá: 22.600.000 VND 
Nhẫn Kim Cương T11627R
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: T11627R
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 45
Tổng trọng lượng (carat): 0.21
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 22.600.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K H04357R
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: H04357R
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 27
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Cưới Kim Cương T04101R
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: T04101R
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 17.400.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương T12725R
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: T12725R
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 18.800.000 VND 
Nhẫn Cưới kim Cương D0949EW85D
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D0949EW85D
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 1
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 25.100.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D2097
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D2097
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 25.200.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D68198
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D68198
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 1
Tổng trọng lượng (carat): 0.03
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 22.700.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D0916
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D0916
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 37.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D1032
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D1032
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 57.500.000 VND 
Nhẫn Cưới kim Cương D1065A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D1065A
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.97
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 40.700.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D1065B
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D1065B
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 17.900.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D1085J
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D1085J
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.17
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 18.000.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D10514
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10514
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 7
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 18.600.000 VND 
Nhẫn Cưới Kim Cương D20344
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D20344
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 57.500.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG