test

Matching Sets, Engagement Ring Settings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102015
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R102015
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 0.21
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102015

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102015

18KGiá: 36.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102010
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R102010
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 99
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102010

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102010

18KGiá: 38.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng 18K R100472
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100472
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng 18K R100472

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng 18K R100472

18KGiá: 19.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1451
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1451
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.59
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1451

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1451

18KGiá: 33.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD1281
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD1281
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD1281

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD1281

18KGiá: 34.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2644
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2644
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD100460
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD100460
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 31
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD100460

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD100460

18KGiá: 30.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD92690
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD92690
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 204
Tổng trọng lượng (carat): 1.28
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD92690

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD92690

18KGiá: 62.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD14060
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD14060
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD14060

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD14060

18KGiá: 24.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD18850
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD18850
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 31
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD18850

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD18850

18KGiá: 29.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD17883
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD17883
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.21
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2812
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2812
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 71
Tổng trọng lượng (carat): 0.5
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5087A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5087
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: HighPolish
Bề rộng: 2,9 to 4,4
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.97
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5073A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5073
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polis
Bề rộng: 2,5 to 2,6
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0,28
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5045E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5045
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2,6 to 5,2
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 59
Tổng trọng lượng (carat): 0,61
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5033A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5033
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polis
Bề rộng: 2,2 to 2,6
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 23
Tổng trọng lượng (carat): 0,68
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5030E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5030
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2,3 to 2,9
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,45
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6*6mm Princess
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 17
Tổng trọng lượng (carat): 1,34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5019A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5019
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2,2 to 2,3
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 5
Tổng trọng lượng (carat): 0,68
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5018A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5018
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2,7 to 3,8
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS,
Viên kim cương chính: 1ct
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 1,46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5013A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5013
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2,7 to 4,2
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 1,26
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Đính Hôn Kim Cương Vàng Trắng 18K BD1146
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD1146
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave & Bezel
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2813
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2813
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 63
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2811
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2811
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 107
Tổng trọng lượng (carat): 0.95
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2810
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2810
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 1.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline