test

Mặt Dây Chuyền Kim Cương - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt >> Mặt Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 7  Trang sau
Mặt Dây Kim Cương UP01085
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: UP01085
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 29
Tổng trọng lượng (carat): 0.72
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Kim Cương UP01085

Mặt Dây Kim Cương UP01085

18KGiá: 38.100.000 VND 
Mặt Dây Kim Cương P10209
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10209
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 99
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Kim Cương P10209

Mặt Dây Kim Cương P10209

18KGiá: 30.500.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10292
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10292
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10292

Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10292

18KGiá: 26.900.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10189
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10189
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 82
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10189

Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10189

18KGiá: 60.300.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10154
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10154
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 67
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10154

Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10154

18KGiá: 46.800.000 VND 
Mặt dây chuyền kim cương P102680
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 1.07
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 52.700.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102382
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102382
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 43
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102382

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102382

18KGiá: 325.400.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102383
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102383
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102383

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102383

18KGiá: 357.000.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P13021
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 131
Tổng trọng lượng (carat): 0.81
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P13021

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P13021

18KGiá: 36.500.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101938
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P101938
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 27
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101938

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101938

18KGiá: 10.600.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101473
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P101473
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 85
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101472
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P101472
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 31
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101471
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P101471
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 27
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101470
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P101470
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101469
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: P101469
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P11649
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P11649
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.24
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P9415
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P9415
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.26
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P5670
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P5670
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng 18K P4915
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P4915
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P9801
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P9801
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 7
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P6821
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P6821
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 19
Tổng trọng lượng (carat): 0.31
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P0698
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P0698
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P10292
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10292
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.02
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1152
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1152
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 7  Trang sauarrow-go

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline