test

Trang chủ >> Cutie Jewels >> Cutie Jewels Nhẫn
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Vỏ nhẫn kim cương B30005
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B30005
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ nhẫn kim cương B30005

Vỏ nhẫn kim cương B30005

Giá: 240.000.000.000 VND 
Nhẫn kim cương B30007
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B30007
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn kim cương B30007

Nhẫn kim cương B30007

Giá: 240.000.000.000 VND 
Nhẫn kim cương màu B30008
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B30008
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn kim cương màu B30008

Nhẫn kim cương màu B30008

Giá: 240.000.000.000 VND 
Nhẫn kim cương D30059
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D30059
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn kim cương D30059

Nhẫn kim cương D30059

Giá gốc: 10.300.000 VND
Giá giảm: 9.800.000 VND 
Vỏ nhẫn kim cương B30005
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ nhẫn kim cương B30005

Vỏ nhẫn kim cương B30005

Giá: 10.300.000 VND 
Nhẫn kim cương D30060
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D30060
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 10.300.000 VND 
Nhẫn kim cương D30061
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D30061
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn kim cương D30061

Nhẫn kim cương D30061

Giá: 10.300.000 VND 
Nhẫn kim cương D30062
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D30062
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn kim cương D30062

Nhẫn kim cương D30062

Giá: 10.300.000 VND 
Nhẫn kim cương D30063
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D30063
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn kim cương D30063

Nhẫn kim cương D30063

Giá: 10.300.000 VND 
Nhẫn kim cương D30064
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D30064
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn kim cương D30064

Nhẫn kim cương D30064

Giá: 10.300.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG